Un condensador de 10F es carrega a la diferència de potencial de 50V i es connecta paral·lelament a un altre condensador no carregat. La diferència de potencial comuna entre ells és de 20V. Quina és la capacitança del 2n condensador?


Resposta 1:

10 Farads és un valor molt gran, els supercondensadors poden aconseguir aquest valor.

No seria una bona idea connectar un condensador carregat com aquest, a un no carregat, fluirà un corrent molt elevat i possiblement fusionarà (fondre) els contactes del commutador, parpellejar i provocar ceguesa temporal (o permanent).

Si es tracta d’un experiment de pensament, diria que 10F + 20% = 12F.

Edita: La meva resposta és incorrecta. Es produirà una pèrdua d'energia a causa de la resistència interna dels condensadors després de connectar els dos.

Hi haurà energia dissipada a causa de la resistència interna, que dependria de la fórmula. W = 1/2 C V ^ 2


Resposta 2:

Q = C.V

On es carrega la Q (coulombs)

C és Capacitança en els farads, i

V és Voltatge en volts.

El primer condensador conté una certa quantitat de càrrega.

Quan es connecta al segon condensador, la càrrega es comparteix, distribuïda entre els dos condensadors. Es conserva la quantitat de càrrega.

Hauríeu de saber la resta d'allà ...