Un condensador de 200 pF es carrega amb una diferència de potencial de 100 volts. Les seves plaques es connecten paral·lelament a un altre condensador i la diferència de potencial entre les plaques cau a 60 volts. Quina és la capacitança de la segona capacitança?


Resposta 1:

Apliquem l’equació del condensador:

P = C. V

On Q és la càrrega, C la capacitança i V la tensió.

Q0 = C0. V0, on C0 és de 200pF i V0 de 100V

Quan connectem els condensadors en paral·lel, igualem el voltatge sobre els dos, per tant:

V = Q / C ==> Q0 ′ / C0 = Q1 / C1

On Q0 'és la càrrega del condensador de 200pF després de connectar l'altre, i Q1 i C1 el homòleg.

També sabem que la càrrega total es conserva, de manera que:

Q0 = Q0 '+ Q1

I sabem que Q0 '= C0. V1, on V1 = 60V

Tenim tres equacions i tres incògnites Q0 ', Q1 i C1. Podeu anar endavant i resoldre'l i, a continuació, punxar en els valors de les constants.

Bona sort!