Són el mateix compilador i consola? O quina diferència hi ha entre ells?


Resposta 1:

La consola és una aplicació que només permet la interacció amb ordres.

 

El compilador és normalment un programa que cobreix un llenguatge d'alt nivell a un llenguatge executable per ordinador o llenguatge de màquina.

Per exemple, el compilador pot ser una màquina de traducció que tradueix la frase que dius en castellà a anglès. Suposar que l’anglès és l’idioma que l’ordinador comprèn.