[empresa] Quina diferència hi ha entre el valor i el preu?


Resposta 1:

El preu és, en unitats econòmiques, el que es demana alguna cosa; generalment s’anomena preu de demanda. Si l’article es ven, les unitats econòmiques pagades pel comprador passen a ser el preu de venda.

El valor expressat en unitats econòmiques pot tenir poca relació amb el preu. El valor es defineix generalment com el preu econòmic mitjà (o rang de preus econòmics) que compradors i venedors coneixedors coneixedors, cap dels quals està sotmès a una pressió anormal per comprar o vendre, acordarà i completarà una transacció de manera oportuna.

El preu i el valor solen ser significativament diferents. Per exemple, fa uns anys, una rara ampolla de vi francès vintage va ser subhastada i comprada per un col·leccionista per obtenir una oferta guanyadora de 5.000 dòlars. Poc després, va trobar i comprar una altra ampolla sense obrir del mateix vi en un restaurant francès de 3 estrelles amb un preu demandat de 250 dòlars.