Em podríeu dir quina és la diferència entre l'aplicació "complexa" i la "complicada"?


Resposta 1:

S'utilitzen de forma intercanviable. Tot i això, el "complicat" es relaciona sovint amb processos, amb coses que han estat dissenyades o evolucionades, amb almenys una idea que pot ser que les coses siguin més fàcils. El "complex" és més intrínsec a la naturalesa d'alguna cosa, sovint un problema o un objectiu.

Oferir una ajuda essencial als més necessitats, amb un mínim de malbaratament i fer trampes és una empresa complexa. Els passos de sol·licitud d’ajuda i els requisits burocràtics per demostrar la qualificació permanent d’aquest ajut són complicats.


Resposta 2:

complex: el significat de

complicat: el significat de

"simple" és una de les paraules que significa tot el contrari del complex.

"fàcil" és una de les paraules que vol dir tot el contrari de complicat.

L’única manera d’explicar les diferències entre les dues paraules:

'complicat' vol dir difícil.

"complex" vol dir més difícil.