Francès (idioma): quina diferència hi ha entre "car" i "parce que"?


Resposta 1:

El mateix, però principalment la gent utilitza el "cotxe" en idiomes escrits i formals, no en llengües ni en lletres. Trobareu el "cotxe" comú en assaigs argumentatius o no ficcions. Una altra cosa important a destacar, el "cotxe" se sol situar al començament de l'oració, a diferència de "parce que" que es pot situar al començament o a la meitat de l'oració.


Resposta 2:

"Cotxe" significa FOR, (en el sentit de Perquè) i "Parce que" significa PERQUÈ.

Ex .: “Necessitem paraigües, perquè plourà”. Però igualment Perquè es pot utilitzar de la mateixa manera, per exemple: "necessites paraigües, PERQUÈ plourà".

Hi ha un curiós ús de “Parce que”. Si a una persona se li fa una pregunta que no vol respondre, pot dir simplement: "Parce que!", Sense més explicacions ...