Com es pot dir la diferència entre fracàs moral i malaltia mental?


Resposta 1:

Durant una llarga història es va creure que la malaltia mental i l’abús de substàncies eren fracassos morals. Em fa gràcia que estem més il·luminats, ja que hem entès les malalties i el seu tractament.

La malaltia mental és quelcom que fa que la persona sigui allunyada del que es considera normal. Crec que hi ha un gran fracàs moral al món i es pot considerar en el terreny “normal”.