Com es fa la diferència entre la hipomania induïda per ISRS i la hipomania natural / trastorn bipolar?


Resposta 1:
Segons l’enquesta realitzada per l’Associació Nacional Depressiva i Maníaca-Depressiva (DMDA), el 69 per cent dels pacients amb trastorn bipolar són diagnosticats malament inicialment i més d’un terç es va mantenir mal diagnosticat durant 10 anys o més13. 1000 persones amb trastorn bipolar van trobar un temps mitjà de 5,7 anys des del diagnòstic erroni inicial fins al diagnòstic correcte, 14 mentre que un altre estudi va informar que, de mitjana, els pacients romanen mal diagnosticats durant 7,5 anys.

Pàgina a Nih

permanent


Resposta 2:
Conclusions: La taxa d’hipomania induïda per antidepressius en trastorn depressiu major es troba dins de la taxa de diagnòstic erroni de depressió bipolar com unipolar. Els pacients amb depressió que presenten hipomania associada a antidepressius són realment bipolars.

Hipomania induïda per antidepressius o ADHD induït per antidepressius ...


Resposta 3:
Conclusions: La taxa d’hipomania induïda per antidepressius en trastorn depressiu major es troba dins de la taxa de diagnòstic erroni de depressió bipolar com unipolar. Els pacients amb depressió que presenten hipomania associada a antidepressius són realment bipolars.

Hipomania induïda per antidepressius o ADHD induït per antidepressius ...