Com s'escriu la diferència entre 'त' i 'ट', 'न' / 'ण' / 'ञ' i 'ङ', 'श' i 'ष' en anglès?


Resposta 1:

Podeu seguir el guió fonètic en anglès, tal com passa en llibres d’ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) com Bhagavadgita tal com és.

Aquest és el Primer llibre de Samskrt de Sir Ramakrishna Gopal Bhandarkar. El guió similar es troba als Diccionaris escrits per Sir Monier Williams o Sri Vaman Sivaram Apte, Max Muller etc.