Quina diferència hi ha entre una reacció d’eliminació de substitució i una addició?


Resposta 1:

Substitució

En aquest tipus de reacció sempre hi ha una espècie que tendeix a substituir-se per un altre àtom present en el reactant. Exemples com el anlkane que reacciona amb halògens. Els radicals lliures d’halògens es formen per substituir un dels seus àtoms (l’homo di-atòmic per això) a l’hidrocarbur (alcà) mitjançant l’eliminació d’un hidrogen per tal de formar també halogen d’hidrogen.

Igualment per quan un halogenoalcan reacciona amb NaOH o KOH aquós.

Addició

Principalment per alquens. Aquí, un electròfil ataca alquena perquè consisteix en un enllaç pi dèbil que es pot trencar fàcilment i formar un enllaç covalent mitjançant els seus electrons. Exemples com a hidrogenació, Brominació


Resposta 2:

Es pot pensar en l'eliminació com "desfer-se" o "expulsió". Una reacció d’eliminació és aquella on alguna cosa és expulsat d’una molècula.

A → B + C

Un exemple senzill seria l’expulsió d’aigua d’un alcohol per obtenir un alquena.

Una reacció de substitució, com el seu nom indica, és aquella on una partícula pren el lloc d’una altra en una molècula. S’assembla molt a com en els jocs de pilota, es substitueixen els jugadors, un jugador per un altre. La partícula pot ser un sol àtom o fins i tot una molècula.

AB + X → AX + B

A l'exemple anterior, B s'està substituint amb X.