Quina diferència hi ha entre les matemàtiques aplicades per a l’enginyeria i les matemàtiques pures?


Resposta 1:

No sóc matemàtic tot i que he treballat amb uns quants. La matemàtica aplicada és la "aplicació" de les matemàtiques (pures) a problemes que es troben en el món físic o en algun altre món abstracte però pràctic (com els models de matemàtiques de problemes del món real).

Per tant, les matemàtiques aplicades afegeixen dos passos per a les matemàtiques pures. Al pas 1) traslladeu les dades del món real d’un problema a una representació matemàtica pura que capta prou informació sobre el problema que confieu que el mètode matemàtic pot calcular resultats analítics que seran útils i fiables en el món físic. Al pas 2), traduïu els resultats numèrics purs de nou en unitats físiques de la matèria i implementeu la solució suggerida a terra firma.

Com a tal, les matemàtiques pures poden existir en qualsevol món possible, mentre que les matemàtiques aplicades no poden estar basades en el món real.