Quina diferència hi ha entre BCD i Gray?


Resposta 1:

Es tracta de dues coses completament diferents. El BCD s'utilitza per codificar nombres decimals. Simplement utilitza 4 bits per representar nombres de 0 a 9. Això vol dir que el número 99 es codificaria com a 10011001 en lloc de 01100011. Es fa servir (es) per a càlculs aritmètics.

El codi gris ordena especial els números binaris, de manera que dos valors successius difereixen només en un bit. S'utilitza per als detectors de posició on necessiteu saber la posició relativa.