Quina diferència hi ha entre els rajos catòdics i les partícules beta?


Resposta 1:

Noms diferents per a la mateixa cosa, encara que en l'ús típic hi pot haver determinats contextos implicats per a cada nom. Els "catodes rajos" impliquen la presència d'algun tipus de "càtode", de manera que això és el que anomenem electrons que volen en un tub de buit, un tub de raigs X de Crookes o qualsevol altre aparell o dispositiu similar amb càtodes i ànodes.

En canvi, les "partícules beta" provenen dels primers investigadors de materials radioactius. Al principi, no tenien ni idea del que estava passant, i van anomenar diferents tipus de radiació Alfa, Beta i Gamma. No va passar gaire temps abans que Rutherford esbrinés que les partícules beta eren veritablement electrons, però els noms originals continuen fins avui.

Mentre que els electrons que porten el nom de Ràtodes Catòlics volen generalment a través del buit o gas de baixa pressió, el que anomenem partícules beta, en situacions típiques, surten de matèria que conté isòtops inestables, que volen per l’aire o qualsevol matèria fins aturar-se. Però tots només són electrons i tots els electrons són idèntics.