Quina diferència hi ha entre l’energia elèctrica i l’energia solar?


Resposta 1:

L’energia elèctrica es defineix per la tensió i la freqüència que es crea, normalment es regula en un controlador alimentat pels panells solars amb un inversor i controlador per adaptar-se a les característiques elèctriques de la xarxa.

L’energia solar es pot definir com a tubs evacuats o placa plana que recullen l’energia del sol i la transfereixen a l’aigua calenta de l’edifici per a la calefacció, rentat i dutxes de l’espai, dirigint-se al sistema d’aigua de l’edifici.

Tony


Resposta 2:

En el món de la física (no New Age woo-woo), “energia” està ben definida. Tanmateix, com que pot existir de diferents formes, sovint s’expressa en diferents unitats (que es poden convertir les unes a les altres).

L'energia elèctrica es basa en el moviment dels electrons i sovint s'expressa com a watt-hores, quilowatt-hores o joules. L’energia solar es pensa més sovint com a llum (moviment de fotons). Com que es pot convertir en energia elèctrica, sovint també s'expressa per les mateixes unitats elèctriques.

Els raigs del sol que arriben a la terra contenen aproximadament un quilowatt de potència per metre quadrat. Un panell solar d’un metre quadrat pot produir des d’uns 150 watts fins a 22o watts, segons l’eficiència.

L’energia solar prové d’una font específica, el sol. L’energia del sol estarà disponible molt temps després que els humans s’extingissin. Com que no hi ha cap font directa d’energia elèctrica al nostre planeta, es pot pensar en l’electricitat com una forma molt convenient de moure l’energia convertida d’un lloc a l’altre.