Quina diferència hi ha entre la fermentació i la respiració que no pas ser anaeròbic o aeròbic?


Resposta 1:

La respiració, tant aeròbica com anaeròbica, implica una "cadena respiratòria" - al que solem anomenar cadena de transport d'electrons o sistema de transport d'electrons: utilitza l'energia alliberada pel flux d'electrons d'un portador a un altre en una membrana per tal de bombar. ions d'hidrogen unidireccionalment a través de la membrana per formar un gradient electroquímic de protons. De fet, els complexos proteics del sistema de transport d’electrons s’anomenen “complexos respiratoris”. Els protons després tornen a travessar la membrana a través de l’ATP-sintasa, cosa que li permet formar ATP a partir d’ADP + Pi.

La diferència clau entre respiració aeròbica i respiració anaeròbica és que en la respiració aeròbica l’acceptor d’electrons terminal del sistema de transport d’electrons és l’oxigen, mentre que en la respiració anaeròbica l’acceptador d’electrons terminal és una altra cosa que l’oxigen, com nitrat, nitrit, fumarat, DMSO, etc.

D'altra banda, la fermentació no utilitza una cadena respiratòria, no genera un gradient de protó electroquímic i no utilitza la síntesi ATP per fer ATP, per la qual cosa no és una forma de respiració. Fermentació i respiració anaeròbica són dos processos completament diferents.