Quina diferència hi ha entre la mobilitat i la velocitat de deriva en un semiconductor?


Resposta 1:

La mobilitat és la facilitat amb què els electrons es mouen dins del cristall en presència de camp elèctric i és donada per

Mobilitat = velocitat de deriva / E.F.

És una constant de proporcionalitat entre la velocitat de deriva i E.F.

Mentre que, la velocitat de deriva és la velocitat amb què es mouen els electrons en presència de camp elèctric i varia amb el E.F.