Quina diferència hi ha entre la monopsonia i la competència monopolista?


Resposta 1:

La "monopsonia" és quan un mercat té un sol demandant: per exemple, pot haver-hi alguns productors d'avions de guerra, però només un demandant (la força aèria d'algun país, suposant que aquests productors no poden vendre per a altres coutries). Una competència monopolista és quan hi ha molts venedors d’un bé determinat, però el bé no és perfectament igual entre ells: per exemple, hi ha editors de llibres molt importants, però només n’hi ha un que pot vendre la sèrie “Harry Potter”, ja que, digueu que “Harry Potter” i “La falla a les nostres estrelles” no són el mateix llibre, tot i que tots dos són llibres.