Quina diferència hi ha entre l’economia positiva i la normativa i quins avantatges té una economia normativa i una positiva?


Resposta 1:

ECONOMIA POSITIVA

  • ESTUDIA LES COSES COM SÓN, TAMBÉ EXPLICA LA CAUSA I L’EFECTE DE LES COSES (PROBLEMES ECONOMMICS). L’ECONOMIA POSITIVA ÉS NEUTRAL ENTRE WANTS.IT NO SUGGERA CAP REMIDIESTO PROBLEMES ECONOMI. EL DEURE D'UN ECONOMISTA NOMÉS ÉS D'EXPLICAR I EXPLICAR I NO D'AVOCAR O DE CONDEMNAR

ECONOMIA NORMATIVA

  • ESTUDIA EL DRET I LA GRAVITAT DE LES COSES, TAMBÉ DICE QUE LES COSES DEIXEN SER.AN CLASSIFIEN WANTA EN TERRES ÈTIQUES I GUIDEU LES PERSONES PER SATISFETAR MILLOR WANTS.IT RECUPEREN NECESSARIS PROBLEMESUITATS.N. . D’ACORD AMB L’ECONOMIA NORMATIVA, LA DEURE D’UN ECONOMISTA NO ÉS NOMÉS A EXPLICAR I EXPLICAR PERUT TAMBÉ PER ADVOCAR I CONDEMNAR.