Quina diferència hi ha entre un processador normal i un processador d’AI d’un ordinador?


Resposta 1:

Suposar la pregunta és quina és la diferència entre una CPU de propòsit general i un processador optimitzat per a intel·ligència artificial.

Si aquest és el cas, tinguem clar que el programari d’AI ha estat utilitzat en processadors d’ús general durant dècades. Genentech va utilitzar Alpha i Intel Machines per mapar el genoma humà fa 18 anys.

Els processadors Array o el que molts ara anomenen GPU estan dissenyats per emmagatzemar els components d’un algorisme matemàtic complex als seus registres i utilitzar tècniques com ara la preparació prèvia per processar l’algoritme quan es necessita un nombre massiu de variables. Al món dels gràfics, aquests processadors tenen la representació numèrica d’una imatge carregada en ells, i poden calcular com canvia la imatge així com les ombres i els objectes al seu voltant milers de vegades més ràpid que un processador d’ús general.

Bàsicament, un processador Array està dissenyat per fer aquest tipus d’estores de forma molt ràpida i eficaç.

2x * 3 = y què és y si x és igual a 1 a 1000?